Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2017-04-10T15:41:44+00:00

Het cursusbureau Thoth Egypte cursussen laat geïnteresseerden in het Oude Egypte door middel van een gevarieerd programma kennismaken met de verschillende aspecten van de Egyptische beschaving. Dit wordt voornamelijk gedaan in de vorm van het aanbieden van meerdaagse cursussen, 1-daagse seminars en rondleidingen.

Op al deze aanbiedingen en overeenkomsten, leveringen van producten en diensten door het cursusbureau Thoth Egypte cursussen zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Voordat u zich voor een cursus of seminar aanmeldt, dient u onderstaande betalingsvoorwaarden door te nemen. U doet uw aanmelding of bestelling via een van de formulieren van deze website. Na verzending van het formulier krijgt u per email uw aanmelding bevestigd. Deze pagina vermeldt tevens het factuurnummer van het bestelde product en het bankrekeningnummer van het bedrijf Thoth Egypte cursussen. U krijgt binnen vijf werkdagen ook per e-mail of per post een factuur toegezonden.

Het bedrijf Thoth Egypte cursussen staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder het nummer 68453221.
Adres: Zwanebloem 53, 2408 LT Alphen aan den Rijn. Voor meer informatie leest u hier de algemene voorwaarden.

Betaling cursussen

Twee weken voor aanvang van een cursus, seminar of rondleiding dient het cursusgeld te zijn overgemaakt naar IBAN NL23 INGB 0007 7689 18, onder vermelding van de betreffende cursus en factuurnummer.

Afmelden cursussen

Tot zes weken voor aanvang van een cursus kunt u uw inschrijving voor een cursus schriftelijk ongedaan maken. Indien het cursusgeld reeds is overgemaakt, wordt het volledige bedrag teruggestort. Daarna kan tot veertien dagen voor aanvang van een cursus schriftelijk worden geannuleerd. De kosten hiervoor bedragen de helft van het verschuldigde cursusgeld. Vanaf zeven dagen voor aanvang van een cursus bent u het volledige bedrag verschuldigd. De genoemde bedragen dient u, ook al heeft u het cursusbedrag nog niet betaald, te voldoen.

Bij een belangstelling van minder dan tien deelnemers kan een activiteit komen te vervallen. Thoth Egypte cursussen zal u twee weken voor aanvang van de activiteit hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Indien het cursusgeld reeds is overgemaakt, wordt het volledige bedrag op uw rekening teruggestort.